Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Serviceportal der Ruhr-Universität Bochum
Mustermann, Max

Veranstaltung
Homepage

 

 

OneNote 2 - Selbst- und Teamorganisation mit OneNote (Begleiteter Selbstlernkurs)<div class="ExternalClass64C8447EBCEA456EB5B0B0EC551F4F8D"><p>​<span style="color:#3c3c3b;font-family:"rub-neu scala", times, serif;font-size:21px;letter-spacing:0.42px;">Online-Seminar, </span><span style="color:#3c3c3b;font-family:"rub-neu scala", times, serif;font-size:21px;letter-spacing:0.02em;">Videotutorials, Austausch in der Gruppe</span><br></p></div>GP0|#6af0a048-a14e-4e7b-b969-b46606e2beec;L0|#06af0a048-a14e-4e7b-b969-b46606e2beec|Beschäftigte;GTSet|#1dab4c78-a1c2-4d3c-b7b2-9b24a7de44d2​Alle Mitarbeiter*innen der RUBOnlineBeckers, ChristaHochschulsekretariatBüroorganisation + ArbeitstechnikenBüroorganisation + Arbeitstechniken2.00000000000000176.1.2022https://fortbildungsportal.ruhr-uni-bochum.de/Lists/fb_rm_veranstaltung/AllItems.aspx365 

 

Online-SeminarOnline-Seminar2022-05-31T07:30:00Z2022-05-31T08:30:00Z<div class="ExternalClass3904531F2837448FB61462BFBCA05D6B"><p>​Zoom<br></p></div>2022-05-17T00:00:00https://fortbildungsportal.ruhr-uni-bochum.de/Lists/fb_rm_dezernat6/NewForm.aspx?vID=176&kID=365176.1.2022176365.000000000000fb_termin304
F&Q Online-SeminarF&Q Online-Seminar2022-06-21T07:30:00Z2022-06-21T08:30:00Z<div class="ExternalClass21D3980A90DA48A487BF888E7766C8C9"><p>​Zoom<br></p></div>2022-05-17T00:00:00https://fortbildungsportal.ruhr-uni-bochum.de/Lists/fb_rm_dezernat6/NewForm.aspx?vID=176&kID=365176.1.2022176365.000000000000fb_termin305
OneNote 2 - Selbst- und Teamorganisation mit OneNote (Begleiteter Selbstlernkurs)OneNote 2 - Selbst- und Teamorganisation mit OneNote (Begleiteter Selbstlernkurs)https://fortbildungsportal.ruhr-uni-bochum.de/Lists/fb_rm_dezernat6/NewForm.aspx?vID=176&kID=365176.1.2022176fb_rm_kursOhne Termin010000.000000000001202022-05-16T22:00:00Z365

 

 

fortbildung@rub.de0234 - 32 22026176.1.2022365